شرکت مشاوره ای صنایع گوشت راهنما

شرکت مشاوره ای صنایع گوشت راهنما

تولید کننده افزودنی های غذایی و مشاوره

فیبر برگر


فیبر برگر شرکت راهنما (برند رهیاب) ترکیبی از انواع فیبرها برای برگرها خصوصأ برگرهای با درصد گوشت بالا استفاده می شود.


مزایای استفاده از فیبر برگر :

1-جذب آب 7 - 5 برابر وزن خود بدون اینکه اثر بافتی منفی روی برگرها بگذارد

2-ایجاد بافت لطیف در برگرها

3-کاهش جمع شدگی در برگر(shrinkage)

4-کاهش خروج رطوبت از برگرها حین پخت

 

روش مصرف :

همزمان با افزودن پرکننده ها به میکسر میزان 5-1 درصد وزن محصول

 

روش نگهداری  :

1-در محیط خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری می شود

2-پس از استفاده درب آن بسته شود

3-دمای مناسب برای نگهداری این محصول 30-25 درجه سانتیگراد می باشد

4-رطوبت مناسب برای نگهداری این محصول حداکثر 35-30 درصد می باشد