شرکت مشاوره ای صنایع گوشت راهنما

شرکت مشاوره ای صنایع گوشت راهنما

تولید کننده افزودنی های غذایی و مشاوره

تک طعم1-طعم دهنده گوشت مخصوص ژامبون ها و کالباس با درصد گوشتی بالا

2-طعم دهنده مرغ مخصوص ژامبون مرغ و کالباس های تولید شده با گوشت مرغ بالا

3-طعم دهنده گوشت برگر مخصوص همبرگرهای تولید شده با درصد گوشت بالا