شرکت مشاوره ای صنایع گوشت راهنما

شرکت مشاوره ای صنایع گوشت راهنما

تولید کننده افزودنی های غذایی و مشاوره

طعم دهنده گوشت برگر BMF 1


ایجاد طعم لذیذ گوشتی برای انواع همبرگر با محصول BMF 1


-طعم دهنده گوشت برگر BMF 1 جهت انواع همبرگر ، میزان مصرف 0.5 تا 1 درصد وزن خمیر آماده شده می باشد افزودن این پودر در اواخر مرحله میکس کردن و یا همراه با سایر ادویه جات به میکسر اضافه می گردد این محصول یک طعم دهنده شبیه طبیعی بوده و عطر و طعم گوشتی در محصول ایجاد می کند .